های...من آوام ۱۴ سالمه و یه مولتی فنم خوشحال میشم آشنا شیم•-•